Faaliyetler

‘Observatoire de recherche interdisciplinaire sur la Turquie contemporaine’ (OBTIC), günümüz Türkiye'si üzerine, çeşitli sosyal bilim dallarındaki araştırmaları teşvik etmek ve bu konularda çalışan araştırmacıları desteklemek amacıyla kurulmus bir dernektir. Bu amaçtan yola çıkan derneğimiz, tüm siyasi hareket, parti ve ideolojilerden bağımsız olarak sadece blimsel düşünceyi benimser. OBTIC, Fransa'daki bilimsel üretim zenginliğine karşın bugünün Türkiye'sine odaklanan araştırma merkezlerinin azlığı üzerine, farklı kurumlara bağlı çalışan araştırmacıların ortak girişimi ile Paris'te kurulmuştur.


OBTIC, çalışmalarını, konferanslar, tartışma toplantıları, ortak çalışma atölyeleri ve yayınlar etrafında gerçekleştirir. Kuruluşumuz, Fransa ve Türkiye başta olmak üzere, farklı ülkelerde çalışan araştırmacılar arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve uluslararası bir ağ oluşturulmasını amaçlar. Sosyal, ekonomik ve politik aktörlerin bu bilgi üretiminden yararlanmasina yardim eder.