Banu ÖZTÜRK

Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Disciplines : Littérature turque

Thèmes de recherche : Histoire littéraire, récits du voyage et mémoires du XIXe siècle

Contact:

 

"Hüseyin Kâzım'ın Londra, Viyana ve Almanya Seyahatnameleri, Protokol İlişkilerinde Hediyenin Rolü" (Récits de voyage de Londres, de Vienne et d'Allemagne de Hüseyin Kâzım, rôle du présent dans les relations protocolaires), Toplumsal Tarih , Mayıs 2006, Sayı: 149, s. 76–82.

"Fransa'da Türk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Tezler ve La Présence française dans les débuts de la modernité li ttéraire turque Adlı Doktora Tezi Üzerine" (Thèses faites en France sur la littérature turque et réflexions sur la thèse intitulée La Présence française dans les débuts de la modernité li ttéraire turque ) , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi , Bahar 2006, Cilt: 4, s. 705–739.

"Hüseyin Kazım'ın Seyahatnamelerinde Protokol Hediyeleri" (Présents protocolaires dans les récits de voyage de Hüseyin Kâzım), Tarih Kültürümüzde Çeyiz , İstanbul: Picus Yayınları, 2007, s. 304–317.

"Anı Yazarı Olarak Rıfat Ilgaz" (Rıfat Ilgaz comme mémorialiste), Rıfat Ilgaz Sempozyumu , İstanbul: Çınar Yayınları, 2007, s. 851–859.

"Türk Edebiyatının Batı Edebiyatı ile Dansının İlk Adımları" (les premiers pas de danse de la littérature turque avec celle de l'occident), Hürriyet Gösteri , Kış 2007–2008, Sayı: 292, s.83–87l.

"Hüseyin Kazım'ın Seyahatnamelerinde Protokol Hediyeleri" (Présents protocolaires dans les récits de voyage de Huseyin Kâzim), communication pour un symposium intitulé “ Türk Kültüründe Hediye” organisé les 16–17 novembre 2005 par l'université de Marmara.

Monuia Bennani-Chraïbi, “Çağdaş Fas'ta Militan Hareketlere Süreçsel Bir Yaklaşım İçin Öneriler”, traduit par Banu Öztürk in Tarihsel Sosyoloji Stratejiler, Sorunsallar ve Paradigmalar , Ankara: Dipnot Yayınları, 2007, s. 349–370.