Bediz YILMAZ

Mersin Universitesi
İİBF – Kamu Yönetimi Bölümü

Disciplines : Urbanisme, sociologie urbaine, politiques sociales

Thèmes de recherche : Urbanisation, migrations, pauvreté, exclusion sociale et spatiale, politiques sociales

Contact:

Publications

“Türkiye'de Sınıf-altı: Nöbetleşe Yoksulluktan Müebbet Yoksulluğa”, Toplum ve Bilim , Yaz 2008, Sayı 113, 127-145.

“Entrapped in Multidimensional Exclusion: Perpetuation of Poverty among Conflict-Induced Migrants in an Istanbul Neighborhood”, New Perspectives on Turkey , Sayı 38, Bahar 2008, 205-234.

“Şimdiki Zamana Mahkûm Olmak. Mersin'den Zorunlu Göç Manzaraları”, İstanbul , Ekim 2007, Sayı: 61, 76-81.

“Hayatta Kalmak Yaşamak Değildir! Kent Yoksulu Göçmenlerin Gündelik Yaşam Mücadelelerini Habitus Kavramıyla Düşünmek”, Mülkiye , Yaz 2007, Cilt: XXXI, Sayı: 255, 203-225.

“Göçmenlik, Yoksulluk, Dışlanma ve Şiddet Sarmalında Fransız Banliyöleri”, Mülkiye , Yaz 2006, Cilt: XXX, Sayı: 251, 131-150.

“Far Away, So Close: Social Exclusion and Spatial Relegation in an Inner-City Slum of Istanbul”, in Fikret Adaman & Çağlar Keyder (eds.), Poverty and Social Exclusion in the Slum Areas of Large Cities in Turkey , European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG & Ministry of Labour and Social Security of Turkey, 2006 (en ligne).


“Göç ve Kentsel Yoksulluğun İstanbul Tarlabaşı Mahallesi Örneğinde İncelenmesinde İlk Adımlar, İlk Sorular”, Toplumbilim , Sayı 17, 2003, 95-105.

“Coping with the metropolis: Migration and poverty in an inner-city slum of Istanbul” in Brun, C. & Birkeland, N.M. (Eds.) Researching Internal Displacement: State of the Art , Conference Proceedings Trondheim, Norway, 7-8 February 2003 , Acta Geographica , Series A, No. 6, NTNU, Trondheim, 175-201.

European University Institute Robert Schuman Center for Advanced Studies (EUI / RSCAS) Fifth Mediterranean Social and Political Research Meeting 24-28 March 2004 Florence, Italy , “L'E tude de la migration involontaire et la pauvreté urbaine dans le cadre d'un taudis du centre-ville istanbuliote ” (en ligne).

“Street-vendor children in Istanbul: The visible facet of urban poverty” in Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing up in the 19th and 20th Century , Belgrade-Graz: Zur Kunde Südosteuropas-Band II/28-Udruženje Za Drušvenu Istoriju-Ideje 2, 25-39. Slobodan NAUMOVIĆ & Miroslav JOVANOVIĆ (Eds.), 2001.