Damla DUMAN

Disciplines : Economie, Histoire économique, Histoire,

Thèmes de recherche : Histoire économique de la Turquie, relations économiques Turquie-France

Contact:

 

"Küreselleşme Karşısında Türk Otomotiv Sanayi, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyum" Kitabı, 27-30 Mart 2008, Akdeniz Üniversitesi Yayın No:12, s.391-400 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)

"OYAK- Renault: Otomotiv Sanayinin Gelişimindeki Rolü ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri", SDÜ İİBF Dergisi, , sayı:2, 2006, s.349-360 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)

"Politik Sorunlar Gölgesinde Türk Fransız Ekonomik İlişkileri (1974- 1985)", Avrupa Günlüğü Dergisi,yıl 5, sayı: 9, no: 2/2006, s.123-134 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)

"Türk İmalat Sanayinde Yığılma Ekonomileri", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt 7, sayı 2, Temmuz 2006 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)

"Türk İmalat Sanayinde İllere Göre Yerelleşme ve Kentleşme Ekonomilerinin Belirlenmesi", BİLİG Dergisi,Sayı: 43, Güz 2007,s. 123-134 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)

"Türkiye'de İllere Göre Dinamik Yığılma Ekonomilerinin Belirlenmesi: Panel Veri Analizi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, yıl 21, sayı: 249, Aralık 2006, s.135-147 (Ümit Seyfettinoğlu ile birlikte)