G.Demet LÜKÜSLÜ

Université de Yeditepe
Département de Sociologie

Disciplines : Sciences politiques, sociologie

Thèmes de recherche : Sociologie de la jeunesse, génération, participation politique, mouvements sociaux, société civile

Contact: ;

 

Ouvrages

Türkiye'de “Gençlik Miti”: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği (Le “mythe de la jeunesse” en Turquie: la jeunesse d'après-1980 en Turquie), Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2009.

Articles

« L'invention de la jeunesse par l'Etat ottoman et turc », CEMOTI (37), janvier-juin 2004.

«  Constructors and Constructed: Youth as a Political Actor in Modernising Turkey » in Joerg Forbrig (ed.), Revisiting Youth Political Participation. Challenges for Research and Democratic Practice in Europe , Strasbourg, Council of Europe Publishers, 2005.

« 1960'lardan 2000'lere Gençlik Tipleri: Maddeci, Başarıcı, Manager Tipten Yuppie'ye Tiki'ye », Birikim (196), août 2005.

« Farklı Kitaplarda Farklı Açılardan ‘Gençlik' Analizleri », Birikim (196), août 2005.

« Sessiz ve Görünmez, ‘Genç' ve ‘Kadın': Ev kızı », Toplum ve Bilim (112), été 2008. (avec Kezban Çelik)

“Günümüz Türkiye Gençliği: Ne Kayıp Bir Kuşak Ne de Ülkenin Aydınlık Geleceği)”, in Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran and Gülesin Nemutlu (eds.), Türkiye'de Gençlik Çalışması ve Politikaları , Istanbul, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayinlari, 2008.

“Gençlerin Siyaset Algıları ve Deneyimleri: Yeni Bir Siyaset Modeli Üzerine Düşünmek”, in Cemil Boyraz (ed.), Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri , Istanbul, TÜSES Yayınları, 2009.

“Gençlere Göre Çevre: Küresel Ama Satırarası Bir Sorun”, in Cemil Boyraz (ed.), Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri , Istanbul, TÜSES Yayınları, 2009 (avec Barış G. Baykan).

 

PROJETS DE RECHERCHE

“Participation politique des jeunes en Turquie”, projet de recherché financée par centre de recherche TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) et FES (Friedrich Ebert Stiftung), Istanbul, Turquie, juillet 2008-janvier 2009.

“Hip-Hop Culture and German-Turkish Youth: Artistic Creation of a ‘Third Culture?' ”, projet de recherché finance par MELT (Migration in Europe and Local Tradition), München, Allemagne, octobre-décembre 2008.

“Consultancy for Perception/ Attitude Change Survey (Senior Researcher)”, Swiss-UN Fund for Youth Project, UNDP, Ankara, Turquie, mars-2009-mars 2010.

"Youth Policy Success Indicators Research”, Unité de Recherche sur la Jeunesse , Université de Bilgi, août 2009-mars 2010.